Musik är livsglädje!
i

Ändrade öppettider för växeln under sommaren!

Under perioden 4 juli till 7 augusti kommer växeln att vara öppen onsdagar 10–14 med lunchstängt 12–13. Du kan alltid mejla till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se. Trevlig sommar önskar RUM!

Bidrag, regler & ansökan

För att kunna söka bidrag från RUM Östergötland så gäller följande generella regler:

De olika typer av bidrag som kan sökas från distriktet finns nedan.

Bidrag till extern aktivitet

Bidrag på 20% av anmälningsavgiften med en maximal ersättning på 100 kr per deltagande RUM medlem mellan ålder 6-25 år och maximalt 10000:-. Bidraget styrks med en inbjudan till festival/tävling, faktura eller annat dokument som styrker anmälningsavgiften.

Regionalt bidrag

Bidrag för verksamhet som inte faller inom ramen för övriga bidrag men som är gynnsam för alla RUMs medlemmar i regionen. Bidraget har inget maximalt belopp utan föreningen uppmanas att diskutera med styrelsenø om ett samarrangemang och därefter kan styrelsen besluta vad för bidrag som är rimligt.

Bidrag till intern aktivitet

Bidraget utbetalas med 75:- per deltagare och aktivitetsdag med en maximal ersättning på 10000:-. Bidraget styrks med schema för aktiviteten och deltagarförteckning på hur många som är RUM medlemmar i åldrarna 6-25 år.

Bidrag till enskild medlem

Bidrag på 40% av aktivitetskostnaden med maximalt 1000:-. I samband med individuellt aktivitetsbidrag ges även resebidrag för 40% av resekostnaden med maximalt 800:-. Bidraget styrks med faktura, kvitto eller liknande kopplat till aktiviteten.

Resebidrag

Bidrag utbetalas med 35% av resekostnaden med en maximal ersättning på 10000:-. Bidraget styrks med faktura/kvitto för resan, mellan vilken orter resan skett, vilket evenemang ni rest till och en deltagarförteckning på hur många som är RUM medlemmar i åldrarna 6-25 år.

X