Musik är livsglädje!

Bidrag, regler & ansökan

För att kunna söka bidrag från RUM Östergötland så gäller följande generella regler:

De olika typer av bidrag som kan sökas från distriktet finns nedan. Bidragen beviljas och betalas i allmänhet ut i efterhand. Om du har frågor är du välkommen att kontakta distriktsstyrelsen, antingen hela styrelsen på mailadressen ostgota@rum.se eller enskilda ledamöter på de mailadresser eller mobilnummer som finns under fliken Kontakt.

Bidrag till extern aktivitet

Bidrag på 20% av anmälningsavgiften med en maximal ersättning på 100 kr per deltagande RUM medlem mellan ålder 6-25 år och maximalt 10 000:-. Bidraget styrks med en inbjudan till festival/tävling, faktura eller annat dokument som styrker anmälningsavgiften.

Bidrag till intern aktivitet

Bidraget utbetalas med 75:- per deltagare och aktivitetsdag med en maximal ersättning på 10 000:-. Bidraget styrks med schema för aktiviteten och deltagarförteckning på hur många som är RUM medlemmar i åldrarna 6-25 år.

Bidrag till enskild medlem

Bidrag på 40% av aktivitetskostnaden med maximalt 1000:-. I samband med individuellt aktivitetsbidrag ges även resebidrag för 40% av resekostnaden med maximalt 800:-. Bidraget styrks med faktura, kvitto eller liknande kopplat till aktiviteten.

Resebidrag

Bidrag utbetalas med 35% av resekostnaden med en maximal ersättning på 10 000:-. Bidraget styrks med faktura/kvitto för resan samt information om mellan vilken orter resan skett, vilket evenemang ni rest till och en deltagarförteckning på hur många som är RUM medlemmar i åldrarna 6-25 år. Bidraget söks via mail, kontakta distriktsstyrelsen på ostgota@rum.se för vidare information.

Regionalt bidrag

Bidrag för verksamhet som inte faller inom ramen för övriga bidrag men som är gynnsam för alla RUMs medlemmar i regionen. Bidraget har inget maximalt belopp utan föreningen uppmanas att diskutera med styrelsen om ett samarrangemang och därefter kan styrelsen besluta vad för bidrag som är rimligt. Kontakta distriktsstyrelsen på ostgota@rum.se för vidare information.

X